Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Compania noastra recunoaste importanta protectiei informatiilor personale si a informatiilor personale specifice in aceasta societate de comunicari sofisticate de informații si se straduieste sa protejeze informatiile personale si informatiile personale specifice pe baza politicii prezentate mai jos.


1. Achiziționarea de informatii personale


Compania noastra achizitioneaza informatii personale prin mijloace legale si corecte.


2.Utilizarea informatiilor personale


Compania noastra foloseste informatii personale in scopul de utilizare indicat in momentul achizitiei sau in sfera scopului de utilizare care este clar bazat pe astfel de conditii de achizitie in masura necesara pentru desfasurarea activitatilor comerciale si nu-l foloseste in alte scopuri, cu exceptia cazului in care are acordul individului sau in cazul in care este permis de legislatie.


Informatii personale referitoare la clienti


(1) Trimiterea informatiilor despre evenimente

(2) Sprijin pentru anchete si consultari

(3) Executarea acordurilor

(4) Negocieri, intalniri etc. cu clientii


Informatii personale referitoare la actiuni


(1) Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor în temeiul Legii privind societățile comerciale

(2) Furnizarea diferitelor prestatii

(3) Executarea diverselor politici si actiuni (chestionare etc.)

(4) Gestionarea actiunilor in conformitate cu legislația


Informatii personale cu privire la ofiterii, angajatii etc. ale altor companii, inclusiv clienti, guvern si functii publice etc.


(1) Diferite comunicari, rapoarte, anchete, negocieri etc. necesare activitătilor comerciale

(2) Operatiuni de plata, venit, gestionarea creditului etc.


Informatii personale privind candidatii


(1) Furnizarea si comunicarea informatiilor de recrutare etc. solicitantilor de locuri de munca

(2) Operatiuni de recrutare in cadrul companiei


3.Provizionarea datelor cu caracter personal catre terti


Cu exceptia cazului in care legislatia specifica altfel, Compania noastra nu va furniza date personale unei terte parti (cu exceptia contractantilor) fara a obtine acordul prealabil al individului.


4. Utilizarea în comun a datelor cu caracter personal


Compania noastra poate utiliza in comun datele cu caracter personal furnizate de filialele interne ale companiei si de filialele de peste mari ale companiei, pe baza urmatoarelor conditii:


(1) Articole de date cu caracter personal care sunt partajate si utilizate : Numele, data nasterii, varsta, sexul, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, istoricul achizitiei de produse

(2) Domeniul de aplicare al persoanelor care il impart si il folosesc, filialele interne ale companiei si filialele companiei de peste mari.

(3) Scopul utilizarii persoanelor care il utilizează asa cum este descris la punctul 2. (Utilizarea informațiilor personale)

(4) Numele partii responsabile cu privire la gestionarea acestor date cu caracter personal Yamabiko Corporation


5.Managementul informatiilor personale


• Compania va pastra acuratetea informatiilor personale si le va gestiona in siguranta.

• Pentru a preveni pierderea, deteriorarea, modificarea, divulgarea etc. a informatiilor personale, Compania noastra va adopta masuri de securitate a informatiilor, adecvate pentru a proteja accesul neautorizat, virusii informatici etc.

• Compania noastra nu va permite divulgarea informatiilor personale prin actiuni, precum scoaterea din sediu, transmiterea externa etc.


6.Monitorizarea contractorilor


In cazul in care Compania noastra externalizeaza prelucrarea datelor cu caracter personal catre o parte terta, aceasta va fi obligata din punct de vedere contractual sa nu o divulge sau sa o furnizeze tertilor.


7.Divulgarea, modificarea, incetarea utilizarii si stergerea datelor cu caracter personal


Compania recunoaste ca persoana fizica are dreptul de a solicita dezvaluirea, modificarea, incetarea utilizarii, stergerea etc. a datelor sale personale si va raspunde la orice solicitare fara intarziere. In plus, dacă aveti opinii sau intrebari cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal ale companiei, va rugam sa contactati Centrul nostru de consultare a informatiilor personale.


8.Organizarea / structura


• Compania noasta va numi un manager de protectie a informatiilor personale si va implementa gestionarea adecvata a informațiilor personale.

• Compania noastra va efectua instruiri pentru directorii si angajatii sai cu privire la protectia informatiilor personale si la metodele de gestionare adecvate si va asigura manipularea corecta a informatiilor personale in activitatile sale de zi cu zi.


9. Efectuarea, implementarea, intretinerea si imbunatatirea Programului de protectie a informatiilor personale


Pentru a executa această Politica, Compania noastra va adopta un Program de protectie a informațiilor personale (inclusiv această Politica, reguli de protectie a informatiilor personale si reguli / reglementari conexe) si va disemina aceasta angajatilor Companiei si a altor parti interesate, va implementa, mentine si imbunatati continuu aceasta.


10.Manipularea informatiilor personale specifice


Compania respecta „Legea privind utilizarea numerelor pentru a identifica o persoana specifica in procedurile administrative” si „Ghidul privind gestionarea corecta a informațiilor personale specifice (editia de afaceri)” si trateaza in mod corespunzator informatiile personale specifice.


30 mai 2017

Directorul reprezentativ Președinte & C.E.O Yoshiaki Nagao